Transporter och drivmedel

Att klimatanpassa transporter och resor är en utmaning för de flesta organisationer. Det handlar såväl om att minska användningen av fossila drivmedel som att förändra resvanor. Energikontor Värmlands roll är att driva och stötta strategiskt viktiga projekt samt öka kunskapen om biodrivmedel i regionen.

I projektet BiodriV – biodrivmedelsutveckling i Värmland ska vi tillsammans med kommuner och andra aktörer skapa förutsättningar för produktion och användning av biodrivmedel. Fokus i projektet ligger på biogas och biodrivmedel från skogsråvara. I projektet Green Drive tittar vi närmare på hur kommunerna kan använda elfordon i sin verksamhet.

Rådgivning om transporter

För att få råd om att klimatanpassa de egna transporterna kan både privatpersoner och mindre företag vända sig till energi- och klimatrådgivaren i kommunen.