Hållbara transporter

Att klimatanpassa transporter och resor är en utmaning för de flesta organisationer. Det handlar såväl om att minska användningen av fossila drivmedel som att förändra resvanor. Energikontor Värmlands roll är att driva och stötta strategiskt viktiga projekt samt öka kunskapen om biodrivmedel i regionen.

 

Rådgivning om transporter

För att få råd om att klimatanpassa de egna transporterna kan både privatpersoner och mindre företag vända sig till energi- och klimatrådgivaren i kommunen.