Nationell standard Svensk Miljöbas

För att garantera kvalitén på miljödiplomeringen är den ansluten till en svensk standard för miljöledningssystem som heter Svensk Miljöbas.

Miljödiplomering finns på flera orter i Sverige med mindre lokala skillnader. Svensk Miljöbas kravstandard är ett resultat av många års arbete med olika miljödiplomeringsmodeller i Sverige. Kraven i standarden är en gemensam lägsta nivå för de olika diplomeringarna. Miljödiplomeringen enligt Värmlandsmodellen ingår sedan 2010 i Svensk Miljöbas.

Läs mer på Svensk Miljöbas webbplats.

Kravstandard för Svensk Miljöbas.