Nätverk för energieffektivisering i industrin

Forskningskoncernen Swerea tillsammans med Föreningen Sveriges Regionala Energikontor driver ett projekt om energieffektivisering.

Projektet heter ENIG, Energieffektivisering i Grupp. Det ska bland annat bygga upp ett nätverk för energieffektivisering i industrin.Projektet ska sprida information om energieffektivisering och ta fram nyckeltal inom olika branscher. Nyckeltalen ska företagen kunna använda för att jämföra sin energiförbrukning med andra i branschen. Några branscher som berörs är träindustri, allmän verkstadsindustri, gjutning, ytbehandling, värmebehandling, plåtformning och plastbehandling.

På ENIG:s webbplats www.enig.nu finns information och råd om energieffektivisering i mindre industriföretag samlat.

Energikontor och energi- och klimatrådgivare i landet kommer att vara involverade i delar av projektet, bland annat genom att samla in uppgifter.