Energirådgivning för företag

Energi- och klimatrådgivaren ger råd om hur ditt företag kan sänka driftskostnaderna för energi och minska verksamhetens klimatpåverkan.

I varje kommun i Värmland finns energi- och klimatrådgivare dit både företag och privatpersoner kan vända sig för opartisk och kostnadsfri rådgivning.

Hur kan företaget spara energi?

Rådgivaren hjälper dig med en första genomgång av vilken potential företaget har för att spara energi. Rådgivaren kan besöka företaget och tillsammans gör ni en kort rundvandring för att se över vilka åtgärder som kan vara aktuella. Du får en grundläggande översyn som du sedan kan arbeta vidare med på egen hand eller med hjälp av konsult.

Bollplank när du vill komma igång

Energi- och klimatrådgivaren kan vara ditt bollplank för hur du genom energiåtgärder kan minska företagets drifts- och tillverkningskostnader. Du får råd om åtgärder som kan genomföras direkt, åtgärder du kan behöva undersöka ytterligare och var du hittar fördjupande information.

Rådgivaren är en kunskapskälla

Energi- och klimatrådgivaren har kunskaper om olika uppvärmningssätt, energieffektiv utrustning, hur lokaler och transporter kan bli mer energieffektiva, vilka ekonomiska stöd som finns att söka och om marknaden med energiföretag och konsulter.