Vi som arbetar på Energikontoret

 

Dag Hallén

Verksamhetsledare

Leder arbetet på Energikontor Värmland.
Telefon: 054-701 10 95
E-post: dag.hallen@regionvarmland.se

 

Eva LingwallEva Lingwall

Projektledare

Är samordnare för kommunernas energi- och klimatrådgivare och arbetar bland annat med Nätverket Hållbart byggande i Värmland.
Telefon: 054-701 10 96
E-post: eva.lingwall@regionvarmland.se

 

Kristina DersjöKristina Dersjö

Projektledare (Föräldraledig)

Är samordnare för energi- och klimatrådgivarna i Värmland samt arbetar med energieffektivisering i fastigheter, företag och idrottsföreningar.
Telefon: 054-701 10 98
E-post: kristina.dersjo@regionvarmland.se

 

Pia GustavssonPia Sötterman

Kommunikatör

Arbetar med kommunikation kring energikontorets övergripande verksamhet och aktuella projekt.
Telefon: 054-701 10 26
E-post: pia.sotterman@regionvarmland.se