Om Energikontor Värmland

Energikontor Värmland är ett kunskapscentrum för energifrågor i regionen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, företag och organisationer för att minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser, ställa om till att använda förnybar energi och minska den totala användningen av energi.