Idrottsföreningar sparar energi

Energikontor Värmland har hjälpt idrotten i Värmland att spara energi i projektet Uthållig idrott. Många idrottsföreningar har höga räkningar för värme, el och vatten vilket ger mindre pengar över till idrotten.

barn fotbollslag

Avancerade idrottsanläggningar som simhallar och ishallar kan ofta spara mellan 25-35 procent av energianvändningen. Men även mindre klubbstugor inom till exempel fotboll och golf har potential att spara energi genom enklare åtgärder kring exempelvis belysning, värme, ventilation och varmvatten.

Beteende spelar roll

Även beteendet hos dem som är på en anläggning har stor betydelse när man vill spara energi. Att använda lokalerna på rätt sätt och stänga av och släcka ner när man går hem ger mer än vad man tror.

Nationellt projekt

Arbetet i Värmland har varit en del av det nationella projektet Uthållig idrott som de svenska energikontoren genomfört i samarbete med Riksidrottsförbundet. I Värmland har det varit ett samarbete med distriktet Värmlands Idrottsförbund. Även kommunernas energi- och klimatrådgivare var delaktiga i projektet. Energi- och klimatrådgivningen är en resurs med stor kunskap om energibesparing dit idrottsföreningar kan vända sig för att få rådgivning.

Projektet pågick 2013-2014 och finansierades till största delen av Energimyndigheten.

Faktablad om hur idrottsföreningar kan spara energi. 

Tidning: spara energi och pengar i din idrottsförening