Idrottsföreningar sparar energi

Energikontor Värmland hjälper idrotten i Värmland att spara energi. Många idrottsföreningar har höga räkningar för värme, el och vatten vilket ger mindre pengar över till idrotten. Målet är att idrottsföreningar ska spara minst 15 procent energi i sina anläggningar inom projektet Uthållig idrott.

barn fotbollslag

Avancerade idrottsanläggningar som simhallar och ishallar kan ofta spara mellan 25-35 procent av energianvändningen. Men även mindre klubbstugor inom till exempel fotboll och golf har potential att spara energi genom enklare åtgärder kring exempelvis belysning, värme, ventilation och varmvatten.

Beteende spelar roll

Även beteendet hos dem som är på en anläggning har stor betydelse när man vill spara energi. Att använda lokalerna på rätt sätt och stänga av och släcka ner när man går hem ger mer än vad man tror.

Nationellt projekt

Arbetet i Värmland är en del av det nationella projektet Uthållig idrott som de svenska energikontoren driver i samarbete med Riksidrottsförbundet. I Värmland genomförs projektet i samarbete med distriktet Värmlands Idrottsförbund. Kommunernas energi- och klimatrådgivare kommer också att delta i projektet. Energi- och klimatrådgivning är en resurs med stor kunskap om energibesparing dit idrottsföreningar alltid kan vända sig för att få rådgivning oavsett om de deltar i projektet.

Projektet pågår fram till hösten 2014 och finansieras till största delen av Energimyndigheten.

Faktablad om hur idrottsföreningar kan spara energi. 

Regionförbundet Örebro: Uthållig idrott