Rapporter om energi i Värmland

Här hittar du rapporter inom energiområdet för Värmland.

Projektutvärdering BiodriV
Juni 2014
Projektet BiodriV - biodrivmedelsutveckling i Värmland har pågått mellan 2011-2014. Företaget Attityd AB har gjort en utvärdering av projektet. 

Förstudier: Potential för biodrivmedel i VärmlandFaktablad biodrivmedel
April 2012
Den ena förstudien handlar om att göra biogas av restprodukter från samhälle och jordbruk. Den andra förstudien handlar om hur mycket biodrivmedel som kan utvinnas ur skogsråvara i Värmland. Förstudiernas resultat finns också sammanfattat i två faktablad.

 

 

 

Klimatneutralt Värmland rapportMot ett klimatneutralt Värmland – möjligheter till regional utveckling
Februari 2012
Rapporten visar hur arbetet för att minska klimatpåverkan samtidigt kan ge andra positiva effekter för Värmland. Framtagen av Energikontor Värmland inom projektet Klimatneutala Värmland.

 

 

 

Utveckling av de värmländska kommunernas strategiska energi- och klimatarbete: Inventering och analys
Maj 2011
Energimyndigheten finansierat ett projekt för att genomföra intervjer och en enkätundersökning med ansvariga i kommunerna. Svar som analyseras i rapporten.

Potential för skogsbränsle i Värmland 2011Potential för skogsbränsle i Värmland - hinder och möjligheter
April 2011
Inom EU-projektet SWX-Energi har Skogsstyrelsen och Energikontor Värmland tittat på hur mycket mer skogsbränsle som går att ta ut ur Värmlands skogar.

 

 

 

Biobränslen för fordonsdrift i Värmland, en nulägesrapport
September 2010
Gröna bilister har uppdaterat den nulägesrapport som gjordes i mars 2009. Rapporten har tagits fram inom projektet "Bionic-biodrivmedel i Värmland".

Klimat och säkerhet
Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet publicerar rapporter om sambanden mellan klimat och säkerhetsfrågor på sin webbplats. 

Bioenergi i Värmland
Maj 2009
En regional sammanställning av råvarutillgångar. Ett examensarbete av Linda Hybbinette, Lunds universitet, i samarbete med Energikontor Värmland och Länsstyrelsen i Värmland.

Biobränsle för fordonsdrift i Värmland
Mars 2009
På uppdrag av Energikontoret har Gröna bilister tagit fram en nulägesrapport. Rapporten har tagits fram inom projektet "Bionic - biodrivmedel i Värmland".

Den regionala energi- och klimatstrategin för Värmland
Oktober 2008
Länsstyrelsens arbete med en regional energi- och klimatstrategi har sammanfattats i en rapport.