Rapporter om energi i Värmland

Här hittar du rapporter och trycksaker inom energiområdet.

 

Projektutvärdering BiodriV
Juni 2014
Projektet BiodriV - biodrivmedelsutveckling i Värmland har pågått mellan 2011-2014. Företaget Attityd AB har gjort en utvärdering av projektet. 

 

Förstudier: Potential för biodrivmedel i VärmlandFaktablad biodrivmedel
April 2012
Den ena förstudien handlar om att göra biogas av restprodukter från samhälle och jordbruk. Den andra förstudien handlar om hur mycket biodrivmedel som kan utvinnas ur skogsråvara i Värmland. Förstudiernas resultat finns också sammanfattat i två faktablad.

 

 

Intervjuer med miljödiplomerade organisationer 
Mars 2014
Praktikantarbete inom projektet Miljödiplomering Värmland 

Biogasmagasin
Februari 2013
Magasinet ska ge en bild av läget för biogasutvecklingen i Värmland samt ge fakta om hur biogas som bilbränsle fungerar. Det innehåller fakta om hur biogas tillverkas, en översikt över vilka gasbilar som finns att köpa på marknaden och flera artiklar. 

  

Mot ett klimatneutralt Värmland – möjligheter till regional utvecklingKlimatneutralt Värmland rapport
Februari 2012
Rapporten visar hur arbetet för att minska klimatpåverkan samtidigt kan ge andra positiva effekter för Värmland. Framtagen av Energikontor Värmland inom projektet Klimatneutala Värmland.

 

 

 

  

Broschyr Energi- och klimatrådgivning till företag
Februari 2012
Erfarenheterna från det arbetet har sammanställts i en broschyr för att andra ska kunna hämta inspiration från vårt arbete i Värmland. I broschyren kan du läsa om hur rollen som energi- och klimatrådgivare har utvecklats under projektet, hur rådgivarna har arbetat för att få kontakt med företag, hur själva rådgivningen har genomförts, tips för att få tiden att räcka till för mer företagsrådgivning och inte minst hur arbetet sedan kan följas upp.

(För att skriva ut broschyren, välj ”skriv ut som häfte” på A4-papper.)

   

Utveckling av de värmländska kommunernas strategiska energi- och klimatarbete: Inventering och analys
Maj 2011
Energimyndigheten finansierat ett projekt för att genomföra intervjer och en enkätundersökning med ansvariga i kommunerna. Svar som analyseras i rapporten.

Potential för skogsbränsle i Värmland 2011Potential för skogsbränsle i Värmland - hinder och möjligheter
April 2011
Inom EU-projektet SWX-Energi har Skogsstyrelsen och Energikontor Värmland tittat på hur mycket mer skogsbränsle som går att ta ut ur Värmlands skogar.

 

 

 

Biobränslen för fordonsdrift i Värmland, en nulägesrapport
September 2010
Gröna bilister har uppdaterat den nulägesrapport som gjordes i mars 2009. Rapporten har tagits fram inom projektet "Bionic-biodrivmedel i Värmland".

Klimat och säkerhet
Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet publicerar rapporter om sambanden mellan klimat och säkerhetsfrågor på sin webbplats. 

Bioenergi i Värmland
Maj 2009
En regional sammanställning av råvarutillgångar. Ett examensarbete av Linda Hybbinette, Lunds universitet, i samarbete med Energikontor Värmland och Länsstyrelsen i Värmland.

Biobränsle för fordonsdrift i Värmland
Mars 2009
På uppdrag av Energikontoret har Gröna bilister tagit fram en nulägesrapport. Rapporten har tagits fram inom projektet "Bionic - biodrivmedel i Värmland".

Den regionala energi- och klimatstrategin för Värmland
Oktober 2008
Länsstyrelsens arbete med en regional energi- och klimatstrategi har sammanfattats i en rapport.