Utbildning i systematisk energieffektivisering

Länsstyrelsen Värmland arrangerar en utbildning i systematisk energieffektivisering för tjänstemän inom kommun och landsting den 29 maj.

Läs mer om utbildningen på Länsstyrelsens webbplats.

Alla nyheter

2014-04-11
Energi- och klimatrådgivarna i Värmland samlades i veckan i Grums för erfarenhetsutbyte och studiebesök. Syftet med studiebesöket var att se hur fastighetsägarna till Sveaplan gjort för energieffektiviseringsåtgärder i sin fastighet.
2014-03-24
EU vill öronmärka medel inom nästa programperiod till projekt inom energi, klimat och miljö. Region Värmland arrangerar workshoppar på fyra orter under våren.
2014-03-13
Mindre fastighetsägare, små och medelstora företag samt bostadsrättsföreningar är en viktig målgrupp när det gäller att komma till rätta med modernisering av äldre värme- och kylanläggningar, minska kostnader för inköp av energi och uppnå en bättre energiprestanda.
2014-02-25
Hållbart byggande har många dimensioner och att bygga hållbart är inte något nytt påfund. Vi kan lära mycket av att se hur äldre byggnader är konstruerade ur ett hållbart perspektiv. Och genom utveckla detta kunnande och kombinera med dagens tekniker och erfarenheter, så kan vi energieffektivisera äldre byggnader på ett mycket bättre sätt och göra dem mer hållbara för framtiden. Det är åter dags för Nätverket Hållbart byggande att bjuda in till frukost!
2013-12-12
BiodriV har fått förlängt. Under det kommande halvåret ska de lösa trådarna knytas ihop och det blir ett seminarium innan det är dags att avsluta projektet.
2013-12-12
Målet med projektet Green Drive var att sprida kunskap om elbilar till brukare och beslutsfattare i de kommuner som deltog. Nu när projektet är avslutat kan man konstatera att nästan alla deltagare tycker att elbilarna de fick prova fungerade bra i tjänsten.
2013-12-09
Snart är det dags för miljödiplomeringen att ta steget ut i den privata sfären.
2013-12-04
Nu är Elitserien avgjord. Vinnaren kammade hem detta energispararpris genom en kombination av beprövade lösningar och ny teknik.
2013-11-27
Nätverket Hållbart byggande, som Energikontor Värmland samordnar, har under november haft två aktiviteter. Först hölls ett nätverksmöte med besök från Dalarna, och sedan arrangerades ett frukostmöte där kommunpolitikern Maria Frisk berättade om byggplanerna i Karlstad.
2013-10-18
Har du idéer om att utveckla förnybar energi på landsbygden? Då ska du ta chansen att bredda dina kunskaper med stöd av ett LRF-projekt.