Utbildning i systematisk energieffektivisering

Länsstyrelsen Värmland arrangerar en utbildning i systematisk energieffektivisering för tjänstemän inom kommun och landsting den 29 maj.

Läs mer om utbildningen på Länsstyrelsens webbplats.

Alla nyheter

2014-06-27
Till hösten kommer tre elbussar att trafikera Karlstads stadstrafik. För ett år sedan bytte Karlstadsbuss ut alla dieselbussar till biogasbussar. Till hösten kompletterar de med tre eldrivna bussar.
2014-06-27
26 juni invigde Karlstad Airport en tankanläggning för bioflygbränsle och det första reguljära planet med bioflygbränsle i Sverige kunde lyfta.
2014-06-18
Hopptävlingen Carlstad Riders' Trophy i Karlstad ska planera transporterna till och från tävlingen för att minska sin klimatpåverkan. Det är en del i projektet Transportplanering vid evenemang i praktiken.
2014-06-17
En utvärdering av projektet BiodriV, biodrivmedel i Värmland, visar att organisationer i Värmland har ett stort intresse i frågan om biodrivmedel.
2014-06-16
Grundskolelärarna i Karlstads kommun får fortbildning i energifrågor. Det är ett energiföretag som satsar på att erbjuda lärare en föreläsningsserie.
2014-05-26
Nationella, långsiktiga styrmedel för transporter och biodrivmedel. Det behövs för att underlätta regionala satsningar. Det medskicket får energiminister Anna-Karin Hatt med sig från regionala aktörer på en fullsatt Värmlands klimatdag med drygt 100 deltagare.
2014-05-08
Storfors kommun tycker att det är dags att spara energi i belysningen av elljusspåret med ny teknik. Satsningen är också en del i ett utvecklingsprojekt med svensk teknik och kinesisk produktion.
2014-05-08
Nu har Värmland tagit första steget inför EUs nästa programperiod 2014 – 2020 och drygt 160 mycket engagerade värmlänningar har mötts upp under fyra halvdagar i Sunne, Filipstad, Arvika och Karlstad. De har jobbat fram idéer och uppslag till kommande EU-ansökningar, fått god information om vilka möjligheter som EU:s finansieringsinstrument medger och sett vilka utvecklingsmöjligheter som finns i Värmland inom energi, klimat och miljö. Och samtidigt har de haft en möjlighet att träffa nya samarbetspartners och knyta nya kontakter.
2014-04-11
Energi- och klimatrådgivarna i Värmland samlades i veckan i Grums för erfarenhetsutbyte och studiebesök. Syftet med studiebesöket var att se hur fastighetsägarna till Sveaplan gjort för energieffektiviseringsåtgärder i sin fastighet.
2014-03-24
EU vill öronmärka medel inom nästa programperiod till projekt inom energi, klimat och miljö. Region Värmland arrangerar workshoppar på fyra orter under våren.