Utbildning i systematisk energieffektivisering

Länsstyrelsen Värmland arrangerar en utbildning i systematisk energieffektivisering för tjänstemän inom kommun och landsting den 29 maj.

Läs mer om utbildningen på Länsstyrelsens webbplats.

Alla nyheter

2014-09-02
I vanliga fall arbetar energi- och klimatrådgivarna med att ge privatpersoner och företag råd om deras energianvändning och klimatpåverkan. På besök i Arvika fick de rulla upp skjortärmarna och bygga solcellspark.
2014-08-19
Energimyndigheten välkomnar ansökningar inom mätning och demonstration av lågenergibyggnader för att främja nybyggnation samt renovering ner till lågenerginivå. Sista ansökningsdag är den 15 september 2014.
2014-08-19
I början av augusti inledde Arvika kommuns energibolag byggandet av en solcellspark på den gamla soptippen vid Mosseberg.
2014-06-27
Till hösten kommer tre elbussar att trafikera Karlstads stadstrafik. För ett år sedan bytte Karlstadsbuss ut alla dieselbussar till biogasbussar. Till hösten kompletterar de med tre eldrivna bussar.
2014-06-27
26 juni invigde Karlstad Airport en tankanläggning för bioflygbränsle och det första reguljära planet med bioflygbränsle i Sverige kunde lyfta.
2014-06-18
Hopptävlingen Carlstad Riders' Trophy i Karlstad ska planera transporterna till och från tävlingen för att minska sin klimatpåverkan. Det är en del i projektet Transportplanering vid evenemang i praktiken.
2014-06-17
En utvärdering av projektet BiodriV, biodrivmedel i Värmland, visar att organisationer i Värmland har ett stort intresse i frågan om biodrivmedel.
2014-06-16
Grundskolelärarna i Karlstads kommun får fortbildning i energifrågor. Det är ett energiföretag som satsar på att erbjuda lärare en föreläsningsserie.
2014-05-26
Nationella, långsiktiga styrmedel för transporter och biodrivmedel. Det behövs för att underlätta regionala satsningar. Det medskicket får energiminister Anna-Karin Hatt med sig från regionala aktörer på en fullsatt Värmlands klimatdag med drygt 100 deltagare.
2014-05-08
Storfors kommun tycker att det är dags att spara energi i belysningen av elljusspåret med ny teknik. Satsningen är också en del i ett utvecklingsprojekt med svensk teknik och kinesisk produktion.