Studiebesök om energieffektiv ventilation

Inom FEM-projektet arrangerade Energikontor Värmland ett studiebesök till Swegon i Arvika den 19 juni. Ett tjugotal personer från olika organisationer deltog och fick en presentation av företagets nya energisnåla produkt för luft, värme, kyla och tappvarmvatten.

Swegon utvecklar och tillverkar produkter och lösningar för ventilation och inneklimat. Deltagarna gavs först en presentation av Tellus, en komplett undercentral för tempererad luft, kyla, värme och tappvarmvatten som lanserades tidigare i våras. Produkten är tänkt att minimera tillförd energi genom behovsstyrning av ventilation och vattendistribution, och genom att återvinning görs i flera steg. Presentation av systemlösningar för inneklimat i konstorsbyggnader och hotell gavs också liksom generell information om hur ventilering av en fastighet kan göras enkelt och energieffektivt.

Efter inledande presentationer bjöds deltagarna in till labbet där Tellus har tagits fram samt till en fastighet där produkten är installerad.

Studiebesöket är en aktivitet i den del av FEM-projektet som kallas Energiligan och där energikontoret arbetar med att öka kunskapen om energieffektivisering i fastigheter och om hållbart byggande.

FEM-projektets webbplats.

Studiebesök Swegon

Alla nyheter

2014-08-19
Energimyndigheten välkomnar ansökningar inom mätning och demonstration av lågenergibyggnader för att främja nybyggnation samt renovering ner till lågenerginivå. Sista ansökningsdag är den 15 september 2014.
2014-08-19
I början av augusti inledde Arvika kommuns energibolag byggandet av en solcellspark på den gamla soptippen vid Mosseberg.
2014-06-27
Till hösten kommer tre elbussar att trafikera Karlstads stadstrafik. För ett år sedan bytte Karlstadsbuss ut alla dieselbussar till biogasbussar. Till hösten kompletterar de med tre eldrivna bussar.
2014-06-27
26 juni invigde Karlstad Airport en tankanläggning för bioflygbränsle och det första reguljära planet med bioflygbränsle i Sverige kunde lyfta.
2014-06-18
Hopptävlingen Carlstad Riders' Trophy i Karlstad ska planera transporterna till och från tävlingen för att minska sin klimatpåverkan. Det är en del i projektet Transportplanering vid evenemang i praktiken.
2014-06-17
En utvärdering av projektet BiodriV, biodrivmedel i Värmland, visar att organisationer i Värmland har ett stort intresse i frågan om biodrivmedel.
2014-06-16
Grundskolelärarna i Karlstads kommun får fortbildning i energifrågor. Det är ett energiföretag som satsar på att erbjuda lärare en föreläsningsserie.
2014-05-26
Nationella, långsiktiga styrmedel för transporter och biodrivmedel. Det behövs för att underlätta regionala satsningar. Det medskicket får energiminister Anna-Karin Hatt med sig från regionala aktörer på en fullsatt Värmlands klimatdag med drygt 100 deltagare.
2014-05-08
Storfors kommun tycker att det är dags att spara energi i belysningen av elljusspåret med ny teknik. Satsningen är också en del i ett utvecklingsprojekt med svensk teknik och kinesisk produktion.
2014-05-08
Nu har Värmland tagit första steget inför EUs nästa programperiod 2014 – 2020 och drygt 160 mycket engagerade värmlänningar har mötts upp under fyra halvdagar i Sunne, Filipstad, Arvika och Karlstad. De har jobbat fram idéer och uppslag till kommande EU-ansökningar, fått god information om vilka möjligheter som EU:s finansieringsinstrument medger och sett vilka utvecklingsmöjligheter som finns i Värmland inom energi, klimat och miljö. Och samtidigt har de haft en möjlighet att träffa nya samarbetspartners och knyta nya kontakter.