En utvärdering av projektet BiodriV, biodrivmedel i Värmland, visar att organisationer i Värmland har ett stort intresse i frågan om biodrivmedel.

2014-09-02
I vanliga fall arbetar energi- och klimatrådgivarna med att ge privatpersoner och företag råd om deras energianvändning och klimatpåverkan. På besök i Arvika fick de rulla upp skjortärmarna och bygga solcellspark.
2014-08-19
Energimyndigheten välkomnar ansökningar inom mätning och demonstration av lågenergibyggnader för att främja nybyggnation samt renovering ner till lågenerginivå. Sista ansökningsdag är den 15 september 2014.
2014-08-19
I början av augusti inledde Arvika kommuns energibolag byggandet av en solcellspark på den gamla soptippen vid Mosseberg.
2014-06-27
Till hösten kommer tre elbussar att trafikera Karlstads stadstrafik. För ett år sedan bytte Karlstadsbuss ut alla dieselbussar till biogasbussar. Till hösten kompletterar de med tre eldrivna bussar.
2014-06-27
26 juni invigde Karlstad Airport en tankanläggning för bioflygbränsle och det första reguljära planet med bioflygbränsle i Sverige kunde lyfta.
2014-06-18
Hopptävlingen Carlstad Riders' Trophy i Karlstad ska planera transporterna till och från tävlingen för att minska sin klimatpåverkan. Det är en del i projektet Transportplanering vid evenemang i praktiken.