Region Värmland planerar ett Interreg-projekt för fossilfria transporter i Inre Skandinavien. Region Värmland tillsammans med Gävleborg, Dalarna och Akerhus och Hedmark i Norge formar nu det tänkta Interreg-projektet Green Drive Region.

2015-04-14
Nätverket för Hållbart byggande i Värmland har funnits sedan 2011. Nu bildas en ideell förening där privatpersoner, myndigheter, organisationer och företag kan bli medlemmar.
2015-04-07
Nu finns möjlighet att söka stöd till energisnålt byggande och renovering. Både stora och små företag, offentlig verksamhet och organisationer kan söka för förstudier, utvecklingsprojekt och demonstrationsprojekt.
2015-02-26
3 mars i Gävle arrangeras seminariet Lönsam energikonvertering i industrin. Seminariet är riktat till energirådgivare och beslutsfattare.
2015-02-26
Se Energimyndighetens film om tre bostadsområden. Energieffektivisering tillsammans med andra hållbarhetsaspekter som till exempel boendegemenskap, samt ny teknik är med från början.
2015-02-11
Glava Energy Center bjuder in till konferens den 10 mars med fokus på hur man bäst lagrar och nyttjar solel.
2015-02-09
Evenemangsarrangörer har mycket att vinna på att planera transporterna kring arrangemanget. Nu finns goda råd samlade i en idéskrift.