En utvärdering av projektet BiodriV, biodrivmedel i Värmland, visar att organisationer i Värmland har ett stort intresse i frågan om biodrivmedel.

2014-06-27
Till hösten kommer tre elbussar att trafikera Karlstads stadstrafik. För ett år sedan bytte Karlstadsbuss ut alla dieselbussar till biogasbussar. Till hösten kompletterar de med tre eldrivna bussar.
2014-06-27
26 juni invigde Karlstad Airport en tankanläggning för bioflygbränsle och det första reguljära planet med bioflygbränsle i Sverige kunde lyfta.
2014-06-18
Hopptävlingen Carlstad Riders' Trophy i Karlstad ska planera transporterna till och från tävlingen för att minska sin klimatpåverkan. Det är en del i projektet Transportplanering vid evenemang i praktiken.
2014-06-17
En utvärdering av projektet BiodriV, biodrivmedel i Värmland, visar att organisationer i Värmland har ett stort intresse i frågan om biodrivmedel.
2014-06-16
Grundskolelärarna i Karlstads kommun får fortbildning i energifrågor. Det är ett energiföretag som satsar på att erbjuda lärare en föreläsningsserie.
2014-05-26
Nationella, långsiktiga styrmedel för transporter och biodrivmedel. Det behövs för att underlätta regionala satsningar. Det medskicket får energiminister Anna-Karin Hatt med sig från regionala aktörer på en fullsatt Värmlands klimatdag med drygt 100 deltagare.